Fundacja WSPÓLNA POMOC

Fundacja WSPÓLNA POMOC

 

 

 

Zarząd Fundacji WSPÓLNA POMOC z siedzibą w Szczytnie:

1. Bogdan Podolak - Prezes

2. Anna Stancel - Członek Zarządu

3. Stefan Bigus - Członek Zarządu

 Rada Fundacji WSPÓLNA POMOC:

1. Irena Mossakowska

2. Leonard Radziszewski

3. Marcin Ostaszewski


Głowne cele działalności Fundacji:

  1. Pomoc społeczna
  2. Działalność naukowa, oświatowa, edukacyjna i wychowawcza
  3. Działalność wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży
  4. Doradztwo podatkowe w tym prowadzenie kontroli finansowych i audytów dla samorządów  gmin, miast, powiatów i innych jednostek organizacyjnych
  5. Wyszukiwanie miejsc pracy, pozyskiwanie pracowników (prowadzenie kursów dla bezrobotnych)

Siedziba fundacji:

Fundacja WSPÓLNA POMOC, ul. Staszica 46, 12-100 Szczytno, KRS: 0000452020