Aktualności

Ekspertyza Prawna w sprawie interpretacji i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

statut

  *Ekspertyza sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie w sprawie interpretacji i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( tekst pierwotny: Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104; tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855- w brzmieniu obowiązującym), w związku z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 106 poz. 679; tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 216 poz. 1584- w brzmieniu obowiązującym.*

  Więcej >>

Stanowisko Stowarzyszenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

statut

  *Stanowisko Stowarzyszenia Skarbników Warmii i Mazur w Szczytnie dotyczące prowadzenia „działalności gospodarczej” na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, której Stowarzyszenie nie prowadzi. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową zgodnie z przepisami i statutem Stowarzyszenia.*

  Więcej >>

Wniosek o zmanę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

statut

  *26 listopada 2012 r. Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie złożyło wniosek o zmanę danych w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) w związku ze zmianą w składzie zarządu Stowarzyszenia oraz zapisów w statucie Stowarzyszenia.*

  Więcej >>

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

zarzad

  *23 listopada 2012 r. w Olsztynie na Nadzwyczajnym Walnym Spotkaniu Członków Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia.*

  Więcej >>

22.10.2012 - Rezygnacja Pani Haliny Bartkowskiej

zarzad

  Z dniem 22 października br. Pani Halina Bartkowska zrezygnowała z członkowstwa w Stowarzyszeniu Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie.

  Więcej >>

<< Nowsze | 1 2 3 4 5 6 | Starsze >>